Technical socks logo

Przetargi

 

20.11.2017

W ramach projektu pt. „Internacjonalizacja Polsko-Włoskiego Przedsiębiorstwa „MONDO-CALZA” Sp. z o.o. poprzez ekspansję na nowe rynki eksportowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II:  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 2/2017 wraz z załącznikiem w zakresie zakwaterowania podczas wystawiennictwa na targach w Monachium – ISPO Munich 2018.

 

Zapytanie ofertowe numer 2 2017

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2 2017

 

As part of the project entitled: „Internationalization of the Polish-Italian Enterprise” MONDO-CALZA ” Sp. z o.o. through expansion into new export markets”, co‑financed by the European Union within the Regional Operational Program of the Lodz Region for the years 2014-2020, Priority Axis II: Innovative and Competitive Economy, Measure II.2: Internationalization of Enterprises, Submeasure II.2.1: SME business models, we are enclosing an inquiry No. 2/2017 with an enclosure for exhibitions at the Munchen – ISPO Munich 2018.

 

Inquiry no 2 2017

Form of the offer for inquiry no 2 2017

 

 

By closing this message, you consent to our cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them

zamknij